tiistai 28. tammikuuta 2014

hus sika metsäänDemari (Demokraatti) kirjoittaa, että Uuden Lastensairaalan rakennuttamista varten aloitettu kansalaiskeräys ei välttämättä ole niin pyyteetöntä kuin moni keräykseen osallistunut on kuvitellut.
Sairaalan rakentamisen kustannusarvio on 160 miljoonaa euroa. Tästä valtion osuus on 40 miljoonaa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri eli HUS lahjoittaa saman verran. Keräyksellä on tarkoitus koota 30 miljoonaa, Loppu, noin 50 miljoonaa euroa, koostuu lainarahasta, keräyksen tuotosta riippuen.


Demarin kirjoituksessa ihmetellään, miksi valtio ei sijoita huomattavasti enemmän rahaa sairaalaan, joka palvelee koko valtakunnan alueen vakavimmin sairaita lapsipotilaita.

Lehden mielestä voi perustellusti kysyä, onko säätiömalli lastensairaalan rakennuttamisessa oikea. HUSin valtuusto on hyväksynyt suurella äänten enemmistöllä aiesopimuksen Uuden Lastensairaalan Tukisäätiön kanssa ja sitoutunut edellä mainittuun 40 miljoonan euron rahoitusosuuteen.

Kysymys on aiheellinen siksi, että säätiö, joka kerää kansalaisilta rahaa, rakennuttaa sairaalan itselleen. Se vuokraa sitä HUSille, joka maksaa siitä pääomavuokraa. Sairaalan tontti kuuluu kuitenkin HUSille, jolle puolestaan sairaala maksaa tonttivuokraa 30 vuoden ajan. Ajan täytyttyä säädekirjan mukaan säätiö voi luovuttaa Uuden Lastensairaalan julkiselle toimijalle, joka jatkaa HUSin toimintaa.

Kirjoittaja kiinnittää huomiota siihen, että luovutus on kirjattu konditionaaliin (voi). Niinpä kirjoittajan mielestä on perusteltua epäillä rahoitusprosessia suuren luokan yritykseksi palata almuyhteiskuntaan, jossa rikkaat antava köyhille ropoja mieltymystensä mukaan. Kirjoittajan mielestä epäilyä ei ole omiaan poistamaan Uuden Lastensairaalan Tuki -säätiön hallituksen kokoonpano: puheenjohtaja Anne Berner ja Anne Brunila kuuluvat Libera-säätiön hallitukseen, jossa on jäsenenä myös Björn Wahlroos. Säätiö tavoittelee julkisen vallan alasajoa.

Minusta on häpeällistä, että valtio on ryhtynyt lastensairaala-asiassa romanikerjäläiseksi, kun se samaan aikaan mättää miljardimäärin velkarahaa uuteen uljaaseen Eurooppaan.

Kuva: tuulivahti Utössa

1 kommentti: